คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับตัวแทนขาย

คลิปต่างๆ ในคอร์สนี้จะเน้นสอนให้ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนขายได้เข้าใจระบบ และรู้วิธีการใช้งานต่างๆของ www.8e88shop.com ตั้งแต่การเริ่มเปิดร้าน การโฆษณาขายสินค้า และการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยคลิปต่างๆ ในระบบนี้จะมีการอัปเดทข้อมูลเป็นระยะๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ทำความรู้จักกับระบบของ 8e88shop.com รวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับระบบในส่วนต่างๆ

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการสมัครเปิดร้านเป็นตัวแทนขายสินค้าของ 8e88shop.com ที่ทำให้คุณมีร้านค้าพร้อมสินค้าที่นำไปขายได้ทันที

ดูคลิปนี้

อธิบายวิธีการโฆษณาขายสินค้าจากร้านค้าของคุณ โดยการแชร์ข้อมูลสินค้าลงในเฟสบุ๊ค

ดูคลิปนี้

อธิบายวิธีการโฆษณาขายสินค้าจากร้านค้าของคุณ โดยการแชร์ข้อมูลสินค้าลงในแอปไลน์

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการซื้อสินค้า จากระบบของ 8e88shop.com เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายลูกค้าให้ใช้งานได้

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหลังร้าน เพื่อบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนขาย

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการยืนยันตัวตน การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบ และการดูสถานะการตรวจสอบ

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบรายการซื้อจากลูกค้า รวมทั้งรูปแบบการสั่งซื้อที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการทำงานจริง

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อและส่งสลิปโอนเงินด้วยตัวเอง

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อด้วยตัวเอง แต่ส่งสลิปโอนเงินให้ตัวแทน

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อกรณีที่ตัวแทนขายสินค้าต้องสั่งซื้อ และส่งสลิปโอนเงินแทนลูกค้า

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการดูข้อมูลสินค้า การตรวจสอบราคาขาย ราคาตัวแทน รวมทั้งคะแนน E-Stamp และ D-Stamp

ดูคลิปนี้

อธิบายขั้นตอนการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว และการตั้งค่าพื้นฐานของร้านค้า รวมทั้งการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าระบบหลังร้าน

ดูคลิปนี้